Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tervalammen kyläyhdistys ry

Tervalammen kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Historiaa

Tervalammelle perustettiin 21.11.1979 Kylätoimikunta ajamaan kyläläisten etuja sekä mm. huolehtimaan kylätalo Sampolasta. Kylätoimikunta toimi aina vuoteen 2006 saakka, jolloin maaliskuun kolmantena rekisteröitiin Tervalammen kyläyhdistys ry. Yhdistyksen hallitusta kutsutaan edelleen Kylätoimikunnaksi. Kyläyhdistyksen toiminta on ollut välillä vaakalaudalla aktiivitoimijain puuttuessa. Vuonna 2008 yhdistys oltiin vähällä lopettaa eikä esimerkiksi Kylälehden tekoon enää ollut tekijöitä. Samana vuonna tehtiin viimeisenä oljenkortena kyläläisille kysely ja palautteena saatiin vahva toivomus toiminnan jatkumisesta ja, mikä ensiarvoisen tärkeää toiminnan jatkamisen edellytyksenä, saatiin yhdistyksen toimintaan mukaan uutta verta. Yhdistys ei aktiiviosallistujien osalta voi kuitenkaan jäädä staattiseen tilaan, vaan henkilöiden vaihtumista tulee olla. Nuoremmillekin toimijoille on tilaa.


Kyläyhdistys tänään

Tervalammen kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään säännöissä nimitystä kylätoimikunta. Kylätoimikuntaan kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja sekä neljästä seitsemään varsinaista jäsentä.

Kylätoimikunta voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan. Työryhmien jäsenten ei tarvitse olla hallituksen jäseniä. 

Yhdistyksen kokouksissa on jäsenillä on ääni- ja puheoikeus. Yhdistyksen vuosikokouksesta käytetään kutsuissa myös perinteistä nimeä Kyläkokous.

 

Rekisteriseloste