Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, kkv.fi ; https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/arkisto/kuluttajavirasto/aku/2009/0901.pdf

 

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009

Jätevesijärjestelmän markkinointi haiskahti

Kunnallistekniikan ulkopuolella asuvien postiluukkuihin kolahteli tietoa jätevesijärjestelmiä koskevan lain muuttumisesta. Viranomaistiedotteelta näyttävä aviisi paljastui kuitenkin lähem- mässä tarkastelussa Ecolator Oy – nimisen yrityksen mainokseksi. ”Lain vaatimiksi” mainostet- tujen jätevesikartoituksien yhteydessä kuluttajien kotona myös kaupattiin yrityksen tuotteita ilman asianmukaista kotimyyntiasiakirjaa.

Ecolator Oy:n ”Tärkeä tiedotus tämän alueen asukkaille” –otsikolla varustettu kirje antoi vastaanottajalle helposti vaikutelman, että kyse olisi virallisluonteisesta, mahdollisesti kunnan ympäristöviranomaisten lähettämästä tiedotteesta alueen kiinteistön omistajille. Tätä vaikutelmaa tukivat myös maininnat ”alueella kiertävistä jätevesiasiantuntijoista” sekä viittaukset muuttuneisiin säännöksiin. Yrityksen nimi näkyi vain tiedotteen alareunassa.

Haja-asutusten jätevesiasetuksessa kiinteistön haltijaa edellytetään huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä on selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ja sen käyttö- ja huolto-ohje. Selvityksen avulla arvioidaan, täyttyvätkö uuden lainsäädännön velvoitteet. Tämä selvitys voidaan tehdä esimerkiksi kunnan tai ympäristökeskuksen valmiille, maksuttomalle lomakkeelle.

Muuttuneisiin säännöksiin viittaaminen markkinoinnissa ei sinänsä ole kiellettyä, mutta Ecolator Oy:n tarjoamasta kartoituksesta ja sen kutsumisesta ”lain vaatimaksi” syntyi kuluttajille epäselvä kuva uudistuneiden säännösten heille asettamista velvoitteista. Markkinointimateriaalista ei käynyt selvästi ilmi, että kyseessä oli kaupallisen palveluntarjoajan mainos. Mainos on aina tunnistettava mainokseksi jo lyhyelläkin vilkaisulla, joten yrityksen markkinointi katsottiin sopimattomaksi.

Kotimyyntiasiakirja unohtui

Kuluttajan kutsuttua yrityksen edustajan tekemään jätevesikartoitusta hänelle kaupattiin myös yrityk- sen jätevesijärjestelmää. Koska tilaisuus näin muuttui kotimyynniksi, olisi yrityksen pitänyt antaa kuluttajalle kotimyyntiasiakirja jätevesijärjestelmää koskevan kauppasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Kotimyyntiasiakirjasta käy ilmi peruutusoikeus ja muita tärkeitä asioita, joita kuluttajan tulee saada tietoonsa kaupanteon yhteydessä. Kuluttaja voi vedota asiakirjan puuttumiseen vielä vuo- denkin kuluttua, jos haluaa purkaa sopimuksen.

Yritystä huomautettiin myös vailla tosiasiapohjaa olevien ylisanojen ja väitteiden, kuten ”tutkitusti paras”, käytöstä markkinoinnissaan. Mainostajan on perustettava väitteensä todellisuuteen ja mitä ehdottomampi väite on, sitä varmemmin edellytetään näyttöä sen paikkansapitävyydestä. Yritys ilmoitti korjaavansa markkinointinsa epäkohdat ja ottaneensa käyttöön kotimyyntiasiakirjan.KUV/7389/41/2008

Tapauksessa sovelletut lainkohdat:

kuluttajansuojalaki 2:1 §
kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:
kuluttajansuojalain 6 luvun 20 §
kuluttajansuojalain 11 luvun 1 §:
Kuluttajansuojalaki 2 luku 4 a §
Kuluttajansuojalaki 2 luku 1 a §: